เกี่ยวกับ TK7
ผลิตภัณฑ์ TK7
การทดสอบและวัดผล
การใช้งาน
การทดสอบภาคสนาม  
คำถามและคำตอบ
ติดต่อเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซด์และผลิตภัณฑ์ TK7

 

              ผลิตภัณฑ์พร้อมเครื่องหมาย TK7 และสัญลักษณ์ ตัวอักษร TK7 ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซด์ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท TAL Technologies Incorporated รัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัท ทีเค๗ (ประเทศไทย) เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมาย และผลิตภัณฑ์ TK7 ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในราชอาณาจักรไทย

                เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซด์นี้อ้างอิง จากการทดลอง จริง จากสถาบันชั้นนำทั่วโลกและนำเสนอ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ และ ความปรารถนาดี ต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ TK7 แต่ทั้งนี้บริษัท ทีเค๗(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท TAL Technologies Incorporated ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการประกัน (warranties) และการรับรอง (guarantees) ทุกประเภทเกี่ยวกับเว็บไซด์ TK7 หรือผลิตภัณฑ์ TK7 หรือการที่ท่านใช้การรับประกันคุณภาพ (warranties) ทุกประเภท ไม่ว่าการรับประกันด้านการซื้อขายหรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูล และผลิตภัณฑ์ TK7 ดังกล่าว หรือการใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ทางบริษัท ทีเค๗ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนอันเกิดจากโอกาสธุรกิจที่เกิดจากการ ใช้ผลิตภัณฑ์ TK7 หรือใช้เว็บไซด์ หรือข้อมูลในเว็บไซด์ในทางที่ผิด

                บริษัท ทีเค๗ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือทำการตลาดแบบลูกโซ่ (chain marketing) ดังนั้นผลิตภัณฑ์ TK7 จะถูกจำหน่ายและทำการ ตลาดโดยผู้แทนจัดส่งและ ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการ จากบริษัทฯ เท่านั้น

                เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ TK7 ได้ ถูกพิสูจน์จาก การใช้งาน และจัดจำหน่าย มาแล้วกว่า ๒๐ ปี ทั่วโลก ดังนั้นทางบริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างสูงในผลิตภัณฑ์ TK7 ในด้านการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และการยืดอายุของเครื่องยนต์

                บริษัท TAL Technologies Incorporated และ บริษัท ทีเค๗ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการทางกฎหมายทั้งในและนอกประเทศให้ถึงที่สุด ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯไม่ว่าในรูปแบบ ฉลากบรรจุภัณฑ์หรือส่วนผสม

 

 

นโยยายการเก็บข้อมูล

 

              ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้เว็บไซด์ส่งเข้ามาให้บริษัท ทีเค๗ (ประเทศไทย) จำกัด จะถูกจัดการเก็บและดูแลโดยบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทฯจะถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมให้บริษัทฯดูแลจัดการข้อมูลตามนโยบายดังต่อไปนี้

               

  • เก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับบริษัท ทีเค๗ (ประเทศไทย) ไว้ใช้ในการทำวิจัยการตลาด ติดตามการขาย และแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ
  • ในการเก็บข้อมูลนี้ทางบริษัทฯอาจจะส่งต่อให้บริษัทในเครื่อง ของบริษัท ทีเค๗ (ประเทศไทย) หรือกลุ่มบริษัท ทีเค๗ เพื่อใช้ประโยชน์ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้
  • ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลอะไรไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เช่น คุกกี้ (cookies) ระหว่างที่ท่านเข้าเว็บไซด์ของบริษัทฯ
  • ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดนโยบายการเก็บข้อมูลเมื่อมีการเชื่อมโยงโดยท่านต่อเว็บไซด์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม
  • ทางบริษัทฯ มีนโยบายปรับฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความแม่นยำสูง ดังนั้น ถ้าผู้ใช้ต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล ก็สามารถทำได้โดยติดต่อเว็บมาสเตอร์ของเราตามลิงค์ข้างล่างนี้
  • ทางบริษัทฯ จะกระทำการปรับเปลี่ยนนโยบายการเก็บข้อมูลเป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้ใช้ควรจะหมั่นตรวจสอบนโยบายของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

 

                ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อนโยบายข้างต้นกรุณายุติการชมเว็บไซด์ของบริษัท ทีเค๗ (ประเทศไทย) จำกัด และหากถ้าท่านต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายเก็บข้อมูล ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ webmaster@tk7thailand.com

               

© สงวนสิทธิ์ บริษัท ทีเค๗ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๑

 

 

© Copyright 2017
TK7 International Co., Ltd. All Rights Reserved. .